Емделушіні қолдау қызметі

Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасында Қазақстан Республикасы Кодексінің «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 58 бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 наурыздағы №173 «Медициналық қызметтер сапасының ішкі және сыртқы сараптамаларын ұйымдастыру және өткізу Ережелерін бекіту туралы» бұйрығы негізінде Медициналық қызметтер сапасын ішкі бақылау мен емделушілерді қолдау қызметі құрылды.

Бас дәрігер бұйрығымен қызмет құрылымы мен құрамы бекітілді. Сол бұйрыққа сәйкес Қызметті емдеу сапасын бақылау жөніндегі директор орынбасары басқарады. Қызмет құрамына келесі мамандар енеді: дәрігер-сарапшылар, клиникалық фармаколог, эпидемиолог-дәрігер, БҚА мониторингі жөніндегі маман. Медициналық қызметтер сапасын ішкі бақылау мен емделушілерді қолдау қызметінің жұмысы директор бекіткен ережеге сәйкес регламенттеледі.

 Мақсаты:

  • Емделушіні уақытында, сапалы және қауіпсіз медициналық көмекпен қажетті көлемде қамтамасыз ету;
  • «Осында және қазір» принципі бойынша емделушінің шағымын жылдам шешуін қамтамасыз ету.

Міндеті: Медициналық көмек көрсету сапасын басқару бойынша аурухана бөлімшелерінің қызметін бақылау.

Функциялары:

-Ішкі индикаторларды қолдану, денсаулық сақтау саласына қатысты стандарттарды енгізу, бөлімшелердің өз процесстері мен шараларын бағалау жұмыстарының тиімділігін анализдеу;

-Аурухана ішіндегі комиссия жұмыстарын анализдеу;

-Анализ барысында анықталған проблемалар жөнінде, басқарманың сәйкестелген шешімін орындау мақсатымен  басшыға ақпарат ұсыну:

-Медициналық қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету жөнінде персоналға әдістемелік көмек көрсету және үйрету;

-Қызметкерлердің пікірлерін қарастырып және емделушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және сапасын арттыру шаралары туралы персоналды ақпараттандыру;

— Медициналық көмек көрсету тәртібін бұзу фактілерін анықтау;

-Емделушілердің проблемаларын (шағымдарын) 5 күнтізбелі күн аралығында шешіп, сауалнама өткізу арқылы емделушілердің медициналық қызмет сапасы және деңгейімен қанағаттандырушылық дәрежесін қарастыру.

-Кадр және материалдық-техникалық ресурстарын қолдану тиімділігі мен жағдайын бағалау

-Денсаулық сақтау саласының белгіленген стандарттарына (клиникалық аудит) сәйкестігіне емделушілерге медициналық көмек көрсету технологиясын бағалау және комиссиялық бағалауға қатысты жағдайларды тандау

-Кодекстің 7 бабы 1т. 77п. сәйкес бекітілген тегін кепілді медициналық көмек көлемін көрсету қағидасын сақтау

-жұмыста ақау жіберу жағдайларын алдын алу және жоюына және  медициналық қызметті көрсету тиімділігі мен сапасын арттыруына жағдай жасайтын бағдарламалық шараларын даярлау.

Құрметті емделушілер

1. Қазақстан Республикасы азаматтарының:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбеге сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға;

      2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілуге, оның ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттары уәкілетті орган айқындайтын тізбеге сәйкес амбулаториялық деңгейде тегін және (немесе) жеңілдікпен берілетін дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілуге;

      3) медициналық ұйымды, сапалы әрі уақтылы медициналық көмекті еркін таңдауға;

4) өздерінің жеке қаражаты, ұйымдардың, ерікті медициналық сақтандыру жүйесінің өздерінің қаражаты және тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс қосымша медициналық көрсетілетін қызметтерге;

5) уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен көрсетілімдер болған кезде, бюджет қаражаты есебінен шетелде медициналық көмек алуға;

      6) медицина қызметкерлерінің дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы дұрыс тағайындамауынан және қолданбауынан денсаулығына келтірілген зиянды өтетуге;

      7) еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама бере отырып, еңбекке уақытша жарамсыздық фактісін куәландыруға;

      8) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан және емдеуші дәрігерден олардың құзыреті шегінде аурулар профилактикасының, диагностикасының, оларды емдеудің және медициналық оңалтудың әдістері, клиникалық зерттеулер, қоршаған ортаның жай-күйін, еңбек, тұрмыс және демалыс жағдайларын, дұрыс тамақтану мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін, оның ішінде санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың қорытындыларын қоса алғанда, денсаулыққа әсер ететін факторлар туралы дәйекті ақпаратты өтеусіз алуға;

      9) дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника айналысы саласындағы мемлекеттік органдардан, тәуелсіз сарапшы ұйымдардан және субъектілерден өткізілетін дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың қауіпсіздігі, тиімділігі мен сапасы туралы ақпарат алуға;

      10) медицина және фармацевтика қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) денсаулық сақтау ұйымына, жоғары тұрған органға және (немесе) сот тәртібімен шағым жасауға;

      11) мемлекеттік медициналық сараптама қорытындыларымен келіспеген жағдайда, тәуелсіз сарапшыларды тарту туралы өтінішхат беруге;

      12) өлгеннен кейін өздерінен тіндерін (тінінің бөлігін) және (немесе) ағзаларын (ағзаларының бөлігін) транспланттау мақсатында алу мүмкіндігі туралы ерікті түрде еркін білдіруіне құқығы бар.

      2. Әйелдің ана болу туралы мәселені өзі шешуге және отбасын жоспарлау мен өз денсаулығын сақтау мақсатында, өзі қаламайтын жүктіліктен сақтанудың қазіргі заманғы әдістерін еркін таңдауға құқығы бар.

      Азаматтардың ана болуды қорғау құқығы:

      1) ұрпақты болу жасындағы әйелдерге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде медициналық қарап-тексеру, оларды динамикалық байқау және сауықтыру;

      2) науқас баланы күтіп-бағу үшін стационарға түскен кезде әйелдердің ұрпақты болу денсаулығына және баланың денсаулығына тікелей әсер ететін негізгі ауруларды медициналық көрсетілімдер бойынша емдеу арқылы қамтамасыз етіледі.

      Жүкті әйелдер мен бала емізетін аналардың жұмыс уақытының режимі, жүктілігі мен босануы бойынша демалысы және еңбек жағдайлары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      3. Психикасының бұзылушылығы (ауруы) бар адамдардан басқа, жыныстық сәйкестендіруде ауытқушылығы бар адамдардың жынысын ауыстыруға құқығы бар.

      Жыныстық сәйкестендіруде ауытқушылығы бар адамдарды медициналық куәландыру және олардың жынысын ауыстыруды жүргізу қағидаларын уәкілетті орган белгілейді.

      4. Бас бостандығы шектеулі азаматтарға, сондай-ақ сот үкімі бойынша жазасын бас бостандығынан айыру орындарында өтеп жүрген, арнайы мекемелерге орналастырылған адамдарға медициналық көмек уәкілетті органмен келісу бойынша қылмыстық-атқару жүйесі органдары айқындайтын тәртіппен көрсетіледі. Аталған адамдар медициналық көмек алу кезінде Қазақстан Республикасы азаматтарының жоғарыда келтірілген барлық құқықтарын пайдаланады.

      5. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын оралмандар, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін Қазақстан Республикасының азаматтарымен тең дәрежеде алуға құқығы бар.

      Егер заңдарда және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасында уақытша болатын оралмандар, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың айналадағыларға қауіп төндіретін қатты аурулары болған кезде уәкілетті орган айқындайтын тізбеге сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға құқығы бар.

      5-1. Босқындарға, сондай-ақ баспана іздеп жүрген адамдарға уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және көлемде, барынша дәлелденген тиімділігі бар профилактикалық, диагностикалық және емдік медициналық қызметтер көрсетіледі.

     Егер:

-медициналық қызмет көрсету сапасы көңілізден шықпаса;

-медициналық қызметкерлері дөрекілік көрсетсе;

-тегін медициналық көмек көрсету кепілді көлемінің шеңберінде медициналық қызметтер үшін медицина қызметкерлерінің ақша алу дерегі орын алса;

-медициналық көмек көрсету сапасы мен тәртібіне байланысты басқа да мәселелер бойынша Медициналық қызметтер сапасын ішкі бақылау мен емделушілерді қолдау қызметіне жүгіне аласыз.

Қызметті емдеу сапасын бақылау жөніндегі директор орынбасары

Тұрғұлдинов Амрқан Айдарқанұлы басқарады.

Щедрин көшесі,63 — Әкімшілік, 3 қабат, сағат 9.00-13.00, 14.00-18.00-ге дейін.

 

Өтініштеріңізді өзіңізге ыңғайлы нысанда қабылдаймыз:

  • Сенім телефоны арқылы 62-84-74, 66-86-65;
  • Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық аурухананың клиникалық-диагностикалық емхананың кіре берісінде, қабылдау бөлімшесінде, анықтама үстелінде, барлық клиникалық бөлімшелерде орналасқан Өтініштер жәшігі арқылы;
  • Аурухананың сайты арқылы: https://depzdrav.gov.kz/27;
  • Электронды пошта арқылы: ob_pv@mail.ru

 

Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасы Павлодар облысында Бірыңғай ақпараттық Call-орталығы қызмет атқаратыны туралы хабарлайды. Медициналық көмек көрсету жөніндегі сұрақтарымен 66-24-99 телефоны арқылы хабарласуларыңызға болады.

Стационардағы медициналық көмектің сапасын бақылау туралы пациенттердің сауалнамасының аналитикалық есебі
2019 жылдың 1 тоқсаны,   7 сәуір 2019 жыл

Сауалнама ОШС-тің белгіленген формаларына сәйкес жүргізілді: медициналық ұйымдардың стационарлық жағдайда қызмет көрсету сапасын бағалау және халықтың қанағаттануы туралы. Сауалнамаға барлығы 120 пациент қатысты.

Олардың ішінен:
— медициналық қызмет көрсету сапасы бойынша — 80 пациент;
— ІБменПҚҚ қанағаттануы бойынша — 40 пациент (қосымша кесте).
Анықталған сауалнама бойынша (бірінші түрде):
1. сұрау жүргізілгіндердің 77 бұл аурухананы өз еркімен таңдады, балама палатаның болмауына байланысты 3 пациент ауруханаға жатқызылды, 6 адам шұғыл жағдайда қабылданды.
2. 74 адам стационарлық медициналық көмектің сапасына толығымен қанағаттанған, 5 адам толық қанағаттанбаған, 1 қанағаттанбаған
3. Жоспарланған түрде қабылданған пациенттер үшін порталға госпитализациялауды күту уақыты аптасына қарағанда 43 жағдайда, аптасына 22 жағдайда, айына 15 немесе одан да көп жағдай болды.
4. Науқастардан ақша жинау жағдайлары дерматовенерология, травматология, офтальмология бөлімінде анықталды. Бұл жағдайлар тексерілді, пациенттер ТМККК енбеген, қосымша келетін патологияны емдеуге арналған препараттарды, диагностикалық тексерулерді, манипуляцияларды сатып алды.
5. 58 емделуші дәрігердің біліктілік деңгейіне толығымен қанағаттанған, 21-і толық қанағаттанбаған, 1-уі қанағаттанбаған.
5. Бес жағдайда офтальмология және дерматовенерология бөлімшелерінде этика мен деонтологияның бұзылғаны туралы шағым анықталды.
7. Бес балдық шкала бойынша медициналық көмектің орташа баллы 4,6 болды
ҚОРЫТЫНДЫ: Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, пациенттің қанағаттанушылық деңгейі жоғары деңгейде деген қорытынды жасауға болады; медициналық көмектің сапасын жақсарту үшін пациенттердің дәрі-дәрмектерді өз қаражаты есебінен алу фактілерін болдырмауға, медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кірмейтін зерттеулер санын минимумға дейін төмендетуге кеңес беріледі.
Офтальмология және дерматовенерология бөлімшелерінде анықталған этика және деонтология ережелерін бұзу фактілері бойынша аталған бөлімдердің меңгерушілерімен әңгіме өткізіліп, ауызша ескерту жасалды.
Басқару шешімдері қабылданбады.

Стационардағы медициналық көмектің сапасын бақылау туралы пациенттердің сауалнамасының аналитикалық есебі
2019 жылдың ІІ тоқсаны, 8 шілде 2019 жыл

Сауалнама құрылымдық бөлімшелердің ішкі аудиті үшін бекітілген кестеге сәйкес (96 бұйрық) және ОШС белгіленген нысандарына сәйкес жүргізілді: медициналық ұйымдардың стационарлық жағдайда қызмет көрсету сапасын бағалау және халықтың ІБменПҚҚ қанағаттануы туралы. Сауалнамаға барлығы 120 пациент қатысты.

Сауалнама келесі бөлімшелерде өткізілді:

— Гинекология;

— Терапия;

— Урология;

— Гематология;

— Оториноларингология;

— ҰОСҚ бөлімшесі.

Олардың ішінен:
— медициналық қызмет көрсету сапасы бойынша — 80 пациент;
— ІБменПҚҚ қанағаттануы бойынша — 40 пациент (қосымша кесте).
Анықталған сауалнама бойынша (бірінші түрде):
Сауалнама нәтижелері бойынша мыналар анықталды: 78 адам бұл аурухананы өз еркімен таңдады, балама палатаның жоқтығынан 11 пациент ауруханаға жатқызылды, 10 адам шұғыл түрде қабылданды.
1. 76 адам ауруханадағы медициналық көмектің сапасына толықтай қанағаттанған, 4 адам толық қанағаттанбаған
2. Жоспар бойынша қабылданған пациенттер үшін порталда госпитализациялауды күту уақыты аптасына қарағанда 56 жағдайды құрады, аптасына 8 жағдай, айына 6 немесе одан да көп жағдай.
3. Гематологиялық бөлімшесінде пациенттен ақша алу жағдайлары анықталды. Бұл жағдайлар тексерілді, пациенттер ТМККК енбеген, қосымша келетін патологияны емдеуге арналған препараттарды, диагностикалық тексерулерді, манипуляцияларды сатып алды.
4. 66 респондент емделуші дәрігердің біліктілік деңгейіне толықтай қанағаттанған, 14 адам толық қанағаттанбаған.
5. 1 жағдайда гематология бөлімінде этика мен деонтологияның бұзылғаны туралы шағым анықталды

ҚОРЫТЫНДЫ: Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, пациенттің қанағаттанушылық деңгейі жоғары деңгейде деген қорытынды жасауға болады; медициналық көмектің сапасын жақсарту үшін пациенттердің дәрі-дәрмектерді өз қаражаты есебінен алу фактілерін болдырмауға, медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кірмейтін зерттеулер санын минимумға дейін төмендетуге кеңес беріледі.
Гинекология бөлімшесінде анықталған этика және деонтология ережелерін бұзу фактілері бойынша бөлімше меңгерушісімен әңгіме өткізіліп, ауызша ескерту жасалды.
Басқару шешімдері қабылданбады.

Стационардағы медициналық көмектің сапасын бақылау туралы пациенттердің сауалнамасының аналитикалық есебі
2019 жылдың ІІІ тоқсаны, 10 қазан 2019 жыл

Сауалнама құрылымдық бөлімшелердің ішкі аудиті үшін бекітілген кестеге сәйкес (96 бұйрық) және ОШС-тің белгіленген формаларына сәйкес жүргізілді: медициналық ұйымдардың стационарлық жағдайда көрсететін қызметтерінің сапасын бағалау және ІБменПҚҚ тұрғындарының қанағаттануы туралы. Сауалнамаға барлығы 120 пациент қатысты.
Олардың ішінен:
— медициналық қызмет көрсету сапасы бойынша — 80 пациент;
— ІБменПҚҚ қанағаттануы бойынша — 40 пациент (қосымша кесте).
Анықталған сауалнама бойынша (бірінші түрде):
1. 66 адам бұл аурухананы өз еркімен таңдады, 3 науқас ауруханаға балама палатаның болмауына байланысты жатқызылды, 11 науқас шұғыл түрде қабылданды.
2. Адамдардың 100% стационарлық медициналық көмектің сапасына толықтай қанағаттанған
3. Жоспар бойынша қабылданған пациенттер үшін порталға госпитализациялауды күту уақыты аптасына қарағанда 69 жағдайда, аптасына 10 жағдайда, айына 1 немесе одан да көп жағдай болды.
4. Науқастардан қаражат жинау жағдайлары анықталмады
5. 72 емделуші дәрігердің біліктілік деңгейіне толығымен қанағаттанған, 8 адам толық қанағаттанбаған.
6. Этика мен деонтологияның бұзылуына, аурухана іші тазалығы мен тамақ сапасына шағымдар анықталған жоқ.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, пациенттің қанағаттанушылық деңгейі жоғары деңгейде деген қорытынды жасауға болады; пациенттердің дәрі-дәрмектерді өз қаражаттарымен сатып алуы, этика мен деонтологияны бұзу фактілері, сонымен қатар тамақ сапасы мен үйдің тазалығы туралы шағымдар болған жоқ.
Айта кету керек, үшінші тоқсанда медициналық персоналдың этика мен деонтологияны сақтауының оң динамикасы байқалды, анкета бойынша пациенттердің шағымдары жоқ. Дәрі-дәрмектерді сатып алу үшін науқастардан ақша жинау жағдайлары жоқ.
Тиісінше, басқарушылық шешімдер қабылданбады.

 

 


[yop_poll id="2"]
  • umc-k umc-k
  • Global Conference On Primary Health Care Global Conference On Primary Health Care Global Conference On Primary Health Care

Нашар көретіндерге арналған нұсқа
Нашар көретіндерге арналған нұсқа